Pravidla a podmínky užívání

 

Poslední aktualizace: 5.3.2019

Před využitím našich služeb si pečlivě přečtěte tyto Smluvní podmínky („Podmínky“, „Podmínky použití“) webové stránky (dále jen „web“) http://zabradlimp.cz provozované naší společností Martin Pachman.

Váš přístup k webu a používání služeb je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují k webu nebo ho využívají.

Přístupem k tomuto webu vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek, nebudete mít přístup k této službě.

 

Účty

Při vytváření účtu nám musíte poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální po celou dobu. Pokud tak neučiníte, znamená to porušení podmínek, což může vést k okamžitému ukončení vašeho účtu v našem webu.

Jste zodpovědní za zabezpečení hesla, které používáte pro přístup k našemu webu a pro jakékoliv činnosti nebo akce pod vaším heslem, ať již je vaše heslo u našeho webu nebo u webu třetí strany.

Souhlasíte s tím, že nezveřejníte své heslo žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Náš web může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány Martin Pachman.

Martin Pachman nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Martin Pachman nenese žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost přímo nebo nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s užíváním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme přečíst si smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštěvujete.

 

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k našemu webu bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případného porušení smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by z důvodu své povahy měla přežít výpověď, přežijí výpověď, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, záruk, odškodnění, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Můžeme váš účet okamžitě ukončit nebo pozastavit bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení Smluvních podmínek.

Po ukončení vašeho práva okamžitě ukončíte užívání webu. Pokud chcete účet ukončit, můžete službu jednoduše přerušit.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by z důvodu své povahy měla přežít výpověď, přežijí výpověď, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, záruk, odškodnění, odškodnění a omezení odpovědnosti.

 

Odmítnutí odpovědnosti

Vaše užívání webu je na vaše vlastní riziko. Web je poskytován na základě „AS IS“ a „AS AVAILABLE“. Web je poskytován bez jakýchkoli záruk jak výslovného, tak implicitního, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo plnění.

 

Rozhodné právo

Tyto podmínky budou upraveny a vykládány v souladu se zákony České republiky bez ohledu na ustanovení týkající se kolizního práva.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zproštění těchto práv. Pokud se některá ustanovení těchto podmínek považuje za neplatnou nebo nevymahatelnou soudem, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně našeho webu a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom měli mezi námi ohledně webu.

 

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize podstatná, pokusíme se před každým novým termínem, který vstoupí v platnost, oznámit nejméně 30 dní. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě vlastního uvážení.

Tím, že budete pokračovat v přístupu nebo využívání webu po jejich účinnosti, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete web používat.

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás..